Perselypénz online

Digitális persely – az adakozás új módja: https://perselypenz.lutheran.hu/

A gyülekezet bankszámlaszáma: 11741000-20151270

Egyházközségünk adományokból tartja fenn magát, ezért kérjük az igehallgató testvéreket, hogy felelősséggel gondoljunk gyülekezetünk működésére. Hálásan köszönjük a támogatásokat!
Isten áldása legyen minden adakozón, adományon és annak felhasználásán!

Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close